Obecnie są przewidziane są dwa konkursy dla przedsiębiorstw chcących poczynić inwestycje w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych.

Pierwszy to konkurs skierowany do DUŻYCH FIRM i dla nich jest działanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO):

A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach to instrument uruchamiany oferujący bezzwrotne dotacje dla dużych przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii robotycznych i cyfrowych.

KTO MOŻE SKAŁDAĆ WNIOSKI?

Duże przedsiębiorstwa z całej Polski, z wyłączeniem inwestycji zlokalizowanych w m. Warszawa i powiatach ościennych. Duże przedsiębiorstwa to podmioty, które zatrudniają powyżej 250 pracowników.

CO MOŻNA FINANSOWAĆ?

Inwestycje związane z robotyzacją i cyfryzacją.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz systemów informatycznych wpisujących się w ideę Przemysłu 4.0 – roboty przemysłowe, technologie M2M, IoT, Big Data czy sztuczna inteligencja (AI). W budżecie projektu można także ująć koszty robót budowlanych powiązanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym np. budowa nowego zakładu lub rozbudowa istniejącego.

JAKIE SĄ LIMITY?

Minimalna wartość projektu to 8 mln PLN netto. Głównym celem przedsięwzięcia musi być cyfryzacja i/lub robotyzacja przedsiębiorstwa.

W przypadku projektów realizowanych na obszarze województw wielkopolskiego i dolnośląskiego wsparcie można uzyskać wyłącznie na inwestycje na rzecz nowej dla danego podmiotu działalności gospodarczej (tj. rozpoczęcie produkcji w ramach nowego PKD).

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia obliczana będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie do 50% kosztów netto.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie: od 6 lipca do 14 września 2023 r.

JAKIE SĄ PREFERENCJE

 • wdrożenie technologii Przemysłu 4.0 w obszarze produkcji (np. M2M, IoT, AI)
 • wdrożenie rozwiązań cyfrowych w obszarze procesów biznesowych (np. AI, cyberbezpieczeństwo)
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa
 • redukcja emisji środowiskowych, poprawa efektywności energetycznej
 • utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy
 • posiadanie wszystkich niezbędnych decyzji i zgód administracyjnych
 • realizacja projektu do końca 2024 r.

 

Drugim konkursem jest konkurs przewidziany dla firm z sektora MŚP w ramach Programu Polska Wschodnia Działanie 01.02. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na zakup automatów i robotów przemysłowych.

KTO MOŻE SKAŁDAĆ WNIOSKI?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstw (MŚP) z Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego  oraz mazowieckiego

(z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

CO MOŻNA FINANSOWAĆ?

Kompleksowe wsparcie w zakresie automatyzacji i robotyzacji, w szczególności zakup automatów, robotów, innych maszyn i urządzeń technologii Przemysłu 4.0, specjalistycznego oprogramowania.

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

Realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej. Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wsparcie na usługi doradcze udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Wsparcie na inwestycje przyjmie formę dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Dla usług doradczych intensywność wsparcia wyniesie maksymalnie do 85% kosztów netto (pomoc de minimis). Dla kosztów inwestycyjnych intensywność wsparcia obliczana będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie do 70% kosztów netto.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 mln PLN

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 2 sierpnia do 25 października 2023 r.

JAKIE SĄ PREFERENCJE

 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • nabycie i wdrożenie robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego
 • wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach co najmniej dwóch etapów produkcji (technologiczny, magazynowy, transport wewnętrzny, kontrola jakości, pakowanie)
 • wdrożenie innowacji produktowej (co najmniej w skali przedsiębiorstwa)
 • dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • wpływ na zieloną i zrównoważoną gospodarkę (np.  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności, wykorzystanie materiałów z recyklingu, OZE)

 

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach wskazanych instrumentów zapraszamy do kontaktu

z naszymi Doradcami, namiary w zakładce KONTAKT lub kontakt z naszym Biurem.

biuro@cdk-dotacjeunije.pl

/55/ 641 58 44

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu z Nami, przedstawimy Ci wszystkie szczegóły.  

Pomożemy we wszystkich formalnościach.

Zespół CDK Dotacje Unijne

 

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *