Już w październiku ruszają nowe środki w Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla sektora rolno spożywczego

Konkurs A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (m.in przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa, akwakultury oraz wytwarzania produktów rolnych

CEL PROJEKTU

Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

KOSZTY KWALIFIKOWANE

▪ Zakup nowych środków transportu (zielony transport)

▪ Budowy /rozbudowy infrastruktury do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni oraz instalacji OZE

▪ Budowa, rozbudowa budynków niezbędnych do przetwarzania i magazynowania produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

▪ Zakup i instalacja nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania i przechowywania produktów

MAKS. WARTOŚĆ DOTACJI

▪ Mikro przedsiębiorstwo (1-9 osób) – 3 mln PLN

▪ Małe przedsiębiorstwo (10-49 osób) – 10 mln PLN

▪ Średnie przedsiębiorstwo (50-249 osób) – 15 mln PLN

POZIOM DOFINANOWANIA

50%

NABÓR WNIOSKÓW

od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Udzielamy wsparcia w pozyskaniu dotacji z tego programu, skontaktuj się z nami: biuro@cdk-dotacjeunije.pl

/55/  641 58 44 lub bezpośrednio z konsultantami namiary w zakładce KONTAKT

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *