Pojawiła się możliwość na pozyskanie dotacji dla firm z województwa mazowieckiego bowiem 23 grudnia 2022 roku został potwierdzony termin rozpoczęcia naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego do pierwszej rundy konkursu Działania 3.3 Innowacje w MŚP, którego celem jest nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź usług.

Cel: Wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm.

Dla kogo: Konkurs jest dedykowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj.  uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego i zamierzają realizować projekt na terenie województwa mazowieckiego.

Na co: W ramach konkursu możliwe jest zrealizowanie projektów, prowadzących do:

  • rozbudowy przedsiębiorstw, w szczególności związane z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług;
  • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);;
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Wartość projektu:

  • Minimalna kwota dofinansowania: 250 000,00 zł
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 900 000,00 zł

Kwota dofinansowania projektu będzie uzależniona od wartości wykorzystania przez przedsiębiorstwo pomocy de minimis z ostatnich trzech lat podatkowych.

Poziom dofinansowania:  

  • 80% kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru:

  • od 2 stycznia 2023 roku do 23 stycznia 2023 roku.

Nabór będzie prowadzony w następujących po sobie rundach, a termin zakończenia pierwszej rundy to 9 stycznia 2023 roku. Druga runda trwa od 10 do 16 stycznia 2023 roku, a trzecia od 17 do 23 stycznia 2023 roku.

Rekomendujemy, aby wnioski składać w terminie pierwszej rundy.

Chciałbyś skorzystać z tego konkursu i zastanawiasz się, czy Twoje potrzeby kwalifikują się do dofinansowania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!

Zapraszamy do kontaktu!   

biuro@cdk-dotacjeunije.pl

+48 608 636 264,

/55/ 641 58 44

lub bezpośrednio z konsultantami namiary w zakładce KONTAKT

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *