W dniu dzisiejszym Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podało szczegóły odnośnie długo wyczekiwanego konkursu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. Celem programu Robogrant jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej.  Budżet programu wynosi 29 mln zł.

DLA KOGO?

Program skierowany jest do MAŁYCH I ŚREDNICH firm, które:

  • przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 3 mln. zł. Maksymalny czas realizacji projektu to 18 miesięcy. Projekt nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD), o wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie podklasy kodów PKD: 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z. Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli, ujawnionych w KRS lub CEIDG

KIEDY NABÓR?

Nabór wniosków w ramach pilotażu odbędzie się w dniach: 8 listopada – 6 grudnia 2022 r.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?

Wsparcie przewidziane w ramach programu będzie można przeznaczyć na:

  • zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego
  • będzie mogło obejmować również zakup wartości niematerialnych i prawnych– w postaci m.in. oprogramowania – niezbędnych do adaptacji i wdrożenia robota do działalności operacyjnej.

ILE MOŻESZ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIA?

Maksymalnie  możesz otrzymać: 850 000 zł

Max wartość projektu  (KOSZTY KWALIFIKOWANE): 1 000 000 zł

Wkład WŁASNY: minimum 15%

Forma pomocy: de minimis 

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15%. Ważne firma musi posiadać wolny limit pomocy de minimis aby móc skorzystać z tego wsparcia.

Jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w naborze wniosków przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów, termin składania wniosków może ulec skróceniu.

Ulga na robotyzację

Przy okazji warto wspomnieć również o innym instrumencie wsparcia ukierunkowanym na wsparcie robotyzacji w Polsce, którym jest obowiązująca od początku bieżącego roku ulga na robotyzację. Wspomniana ulga pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu, poniesionych w danym roku podatkowym na robotyzację. W ramach ulgi można odliczyć koszty związane z zakupem fabrycznie nowych maszyn, oprogramowania, szkoleń czy też opłat leasingowych.

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu. Udzielamy wsparcia w pozyskaniu dotacji z tego programu, skontaktuj się z nami: biuro@cdk-dotacjeunije.pl

/55/ 641 58 44 lub bezpośrednio z konsultantami namiary w zakładce KONTAKT

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *