Przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego to struktury, które funkcjonują w skomplikowanym i zmiennym otoczeniu prawnym. Zarówno do realizacji przedsięwzięć długofalowych, jak i do codziennego
funkcjonowania, potrzebna jest profesjonalna obsługa prawna. To ona decyduje o sprawności realizowanych zadań oraz sprawia, że dana jednostka funkcjonuje w warunkach bezpieczeństwa prawnego. Kompleksowe wsparcie prawne, które jest zawsze pod ręką, wyznacza komfort i jakość pracy władz i pracowników każdego szczebla. Nasza obsługa prawna to stałe, fachowe wsparcie ekspertów, którzy doskonale orientują się w meandrach prawa. Doskonale rozumiemy, że prawnik ma dostarczać odpowiedzi,
nie zaś mnożyć wątpliwości. Obsługę prawną realizujemy na terenie całego kraju. Pracujemy głównie zdalnie, a w razie potrzeby – także stacjonarnie. W ramach obsługi służymy codziennym doradztwem, dokonujemy szybkiej, bieżącej weryfikacji dokumentów, aktów prawnych, uchwał lub zarządzeń, sporządzamy opinie prawne i odpowiadamy na wątpliwości. Nasi prawnicy zapewniają m.in.: – reprezentację w postępowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej,

 • sporządzenie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • udział w negocjacjach i mediacji,
 • sporządzanie wniosków, pozwów, apelacji i innych pism procesowych,
 • udział prawnika przy każdej czynności prawnej zgodnie ze zleceniem

WSPÓŁPRACA STAŁA LUB DORAŹNA

Decydując się na powierzenie naszej kancelarii obsługi prawnej Państwa podmiotu, możecie Państwo sami określić zakres naszego wsparcia – od stałej, permanentnej opieki prawnej nad całokształtem funkcjonowania podmiotu, aż po incydentalne wsparcie przy pojedynczych projektach lub przedsięwzięciach wymagających zaawansowanej wiedzy prawniczej. Jeżeli konieczny wymiar naszej pomocy albo jej termin jest trudny do oszacowania, mogą Państwo zamówić określoną liczbę godzin naszej pracy do swobodnego wykorzystania w czasie, w którym będzie to niezbędne. Pracujemy w takiej skali, w jakiej jest to konieczne ze względu na Państwa potrzeby i oczekiwania. Wspólne ustalamy tematyczny zakres naszego wsparcia.

Zapewniamy naszym Klientom obsługę prawną w zakresie:

 • prawa gospodarczego,
 • prawa karnego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa pracy,
 • prawa administracyjnego,
 • postępowania egzekucyjnego, w tym ustalanie stanu majątkowego dłużnika,
 • postępowania naprawczego i upadłościowego,
 • postępowania zabezpieczającego,
 • postępowania pojednawczego,
 • sprawna rejestracja podmiotów i zmian w KRS oraz pozyskiwanie danych rejestrowych


Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza
Skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania

FORMULARZ KONTAKTOWY

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza
Skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CDK Dotacje Unijne sp. z o. o. do celów związanych z realizacją usług oraz przekazywaniem informacji handlowych, w tym przesyłaniu ich drogą elektroniczną i podejmowaniem działań marketingowych i reklamowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).