Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ogłasza nowe konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które mają na celu wzmocnienie ich konkurencyjności i innowacyjności. W ramach Działania 1.9 oraz 1.12, przedsiębiorstwa z regionu będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na różnorodne projekty. Oto szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów:

Działanie 1.9 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP – Typ 3: Pakietowanie produktów i usług

Okres trwania konkursu: 18.06.2024 – 16.07.2024

Ten konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, które planują wprowadzenie nowych produktów lub usług w ramach współpracy z innymi firmami. Wymogiem jest, aby co najmniej dwa przedsiębiorstwa połączyły swoje oferty i wspólnie wprowadziły nowe produkty lub usługi na rynek w formie połączonej. Pakietowanie może obejmować zarówno produkty fizyczne, jak i usługi, co daje szerokie pole do innowacyjnych rozwiązań.

Działanie 1.9 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP – Typ 4: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa

Okres trwania konkursu: 18.06.2024 – 16.07.2024

Ten konkurs ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w procesie umiędzynarodowienia ich działalności. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o środki na:

  • Zmianę modelu biznesowego w celu dostosowania do międzynarodowych rynków
  • Rozwój infrastruktury, która umożliwi ekspansję zagraniczną
  • Budowę międzynarodowego wizerunku firmy
  • Udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych

Działanie 1.12 Cyfrowe MŚP

Okres trwania konkursu: 25.06.2024 – 23.07.2024

Celem tego konkursu jest wsparcie cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji przedsiębiorstw sektora MŚP. W ramach tego działania, przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na:

  • Wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych
  • Robotyzację procesów produkcyjnych i usługowych
  • Automatyzację procesów biznesowych

Jak Aplikować?

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w konkursach muszą spełniać określone kryteria oraz przedstawić odpowiednie dokumenty aplikacyjne. Wnioski należy składać w wyznaczonych terminach, a szczegółowe informacje dotyczące procedur aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej WMARR S.A. i Urzędu Marszałkowskiego.

Korzyści z Udziału

Udział w tych konkursach to nie tylko szansa na uzyskanie dofinansowania, ale również na rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz rozszerzenie działalności na rynki międzynarodowe. To także możliwość nawiązania współpracy z innymi przedsiębiorstwami i skorzystania z doświadczeń partnerów biznesowych.

Zapraszamy do współpracy wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Warmii i Mazur do skorzystania z tej wyjątkowej okazji na rozwój i wzmocnienie swojej pozycji na rynku.

Skontaktuj się z nami, a my Ci pomożemy przebrać przez skomplikowaną procedurę ubiegania się o dofinasowanie.

Zespół CDK Dotacje Unijne

biuro@cdk-dotacjeunijne.pl

55 641 58 44 mobile: +48 536 809 937

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *