Nowa unijna perspektywa finansowa stawia na innowacyjność, cyfryzację, badania i rozwój oraz ochronę środowiska. FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, to program z budżetem w wysokości ponad 36 mld złotych, przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. W ramach priorytetu 2. FENG przewidziano kontynuację znanego od wielu lat źródła dotacji na rozwój firm pn. Kredyt na innowacje technologiczne.

Kiedy planowany jest nabór? 

Kredyt technologiczny to jeden z bardzo popularnych wśród przedsiębiorców konkursów, na który nabory wniosków przeprowadza Bank Gospodarstwa Krajowego. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 planowana jest kontynuacja tego instrumentu, a według zapowiedzi BGK, nabór ruszy już od 23 MARCA i potrwa do 31 MAJA 2023 r. Dofinansowanie polega na spłacie części kapitału kredytu inwestycyjnego, który należy zaciągnąć dla realizacji inwestycji technologicznej.

Udział dotacji (zwanej tutaj premią technologiczną) w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych jest zależny od statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Kto może skorzystać?

Konkurs skierowany będzie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tj. takich, w których zatrudnienie (uwzględniając powiązania między podmiotami) nie przekracza 250 RJR. Wymogiem formalnym jest również posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, potwierdzonej dołączoną do wniosku promesą kredytową lub warunkową umową kredytową, wystawioną przez jeden z banków współpracujących przy tym.

Czym jest innowacja technologiczna?

Istotą projektu są inwestycje polegające na wdrożeniu innowacyjnej technologii – opierającej się na wynikach prac B+R (własnych, zleconych lub zakupionych), a wdrożenie technologii prowadzi do wytworzenia nowych lub udoskonalonych w skali firmy produktów, procesów lub usług.

Nowa technologia może przyjąć formę:
– prawa własności przemysłowej,
– wyników prac rozwojowych,
– wyników badań aplikacyjnych,
– nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Innymi słowy, Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Nie może to być technologia zaimplementowana jedynie w maszynie. Wdrożenie technologii musi bowiem polegać na takich działaniach, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Co można sfinansować?

  • Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej kwalifikowanych Budowa, rozbudowa hali produkcyjnej
  • Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych *maszyny, urządzenia i linie technologiczne
  • Zakup używanych środków trwałych
  • Wartości niematerialne i prawne: patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania

Udzielamy wsparcia w pozyskaniu dotacji z tego programu, skontaktuj się z nami:

biuro@cdk-dotacjeunije.pl

lub pod nr /55/ 641 58 44 lub bezpośrednio z konsultantami namiary w zakładce KONTAKT

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *